Site announcements

සිංහල.guru ඔබ සදහා දැන් විවෘතයී

 
Picture of උදිත රණසිංහ
සිංහල.guru ඔබ සදහා දැන් විවෘතයී
by උදිත රණසිංහ - Friday, 25 January 2019, 7:15 AM
 

අප 3 සහ 4 වසර ගණිතය විෂයන්හී පළමු පාඩම් සදහා පැවරුම් පළකර ඇත.

ඉතිරි පාඩම් සදහා පැවරුම් පාසලට සමගාමිව පලකරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.


සිසුන් හට සිංහල.guru සමග එක්වී තම කුසලතා වර්දනය කරගත හැක.